ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤA ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με:

 • Εισαγωγή στην νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Παρουσίαση κυριοτέρων απαιτήσεων νομοθεσίας και ανάλυση υποχρεώσεων εργοδοτών/εργαζομένων σε σχέση με την ΥΑΕ
 • Ασφάλεια κατά τις εργασίες εργασίες συντήρησης

Περιεχόμενα

 • Στατιστικά  στοιχεία ατυχημάτων σε εργασίες συντήρησης
 • Γενικές οδηγίες ορθής διεξαγωγής εργασιών συντήρησης
 • Ασφαλής χειρισμός μηχανημάτων συντήρησης (δράπανο, τόρνος, γερανογέφυρα, τροχοί κοπής, λείανσης κ.ο.κ.)
 • Ασφαλής χρήση εργαλείων χειρός
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • Ασφαλής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Σήμανση Ασφαλείας
 • Θερμές εργασίες (οξυγονοκόλληση/ηλεκτροκόλληση)-Διαχείριση φιαλών υπό πίεση
 • Φυσικοί/Χημικοί Κίνδυνοι

Απευθύνεται σε:

 • Προσωπικό Συντήρησης
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
 • Εργοδότες
 • Διευθυντές-Προϊσταμένους τμημάτων
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την ΥΑΕ

Εισηγητές: Λάμπρος Ζάχος, Νέστορας Παπαρούπας

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks & Ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 08-11-2019 09:00
Λήξη 08-11-2019 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €180.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Λάμπρος Ζάχος, Νέστορας Παπαρούπας
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: