ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΜEΣΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚHΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με:

 • Την οδηγία 2012/27/ΕΕ και την προσαρμογή της στην ελληνική νομοθεσία
 • Τα στοιχεία Ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO50001
 • Την παρακολούθηση των ενεργειακών δεικτών και την παρουσίαση της baseline σύμφωνα με το IPMVP 2012 και την επαλήθευση των εξοικονομήσεων
 • Τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και τις σχετικές ενεργειακές υπηρεσίες
 • Την ανάλυση των τιμολογίων και την επιλογή του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
 • Τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (BEMS), και τα μετρητικά συστήματα καταγραφής ενέργειας και ισχύος
 • Τη διαδικασία των ενεργειακών ελέγχων κατά την τελική χρήση σύμφωνα με το ΕΝ16247 μέσω της μελέτης παραδειγμάτων με φορητούς μετρητικούς εξοπλισμούς
 • Τη διαχείριση αποφάσεων μέσω της μελέτης παραδειγμάτων ιεράρχησης σχεδίων δράσης εξοικονόμησης ενέργειας (οικονομικής αξιολόγησης
  & ανάλυσης LCA)
 • Τις αρχές υλοποίησης σχεδίων μέσω της μελέτης παραδειγμάτων έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Τη σύνταξη ανασκοπήσεων μέσω της μελέτης παραδείγματος ενεργειακών αναφορών και προς τη διοίκηση

Απευθύνεται σε:

Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους, Χημικούς, Διευθυντές Εργοστασίων, Τεχνικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Συντήρησης, στελέχη της βιομηχανίας, των βιοτεχνιών και μεταποιητικών εγκαταστάσεων με αρμοδιότητα την ενέργεια ή/και την ποιότητα, καθώς και σε όσους ασχολούνται με θέματα ενεργειακής διαχείρισης και μετρήσεων.

Εισηγητές: Μιχάλης Καράγιωργας, Αλέξιος  X. Αδαμόπουλος

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-09-2019 09:00
Λήξη 17-09-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €320.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Μιχάλης Καράγιωργας, Αλέξιος X. Αδαμόπουλος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: