ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TUV Hellas newΠεριεχόμενα:

- Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας
- Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής
- Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών
- Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων

Απευθύνεται σε:

 • Υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων Βιολογικής Γεωργίας
 • Συμβούλους Βιολογικής Γεωργίας
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές
 • Υπ. Φυτοπροστασίας - Λίπανσης & Υπ. Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
 • Παραγωγούς και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία γνώση σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα

Εισηγητές: Γιώργος Νικολάου

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα
 • Σε περίπτωση συμμετοχής και στα 2 σεμινάρια (δηλ. Agro και Βιολογικά- 3 ημέρες παρακολούθηση) το κόστος ανέρχεται στα €450
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 15-11-2019 09:00
Λήξη 15-11-2019 19:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €150.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Γιώργος Νικολάου
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: