Τα Ναυτοδάνεια και οι Εξασφαλίσεις τους

HAUΤα ναυτικά δάνεια, ή ναυτοδάνεια, είναι ιδιαίτερο είδος δανειακών συναλλαγών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τα κλασσικά δάνεια και συνοδεύονται από πολλές και διαφορετικές εξασφαλιστικές συμβάσεις. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να εξηγήσει τη δομή και τις βασικές ρήτρες ενός ναυτοδανείου και να παρουσιάσει με πρακτικό τρόπο διάφορες εξασφαλιστικές δικαιοπραξίες. Θα εξεταστούν επίσης τα σημεία-κλειδιά των σχετικών συμβάσεων και θα τονιστούν οι συνηθισμένες παγίδες που περιλαμβάνουν.

Περιεχόμενα

Ναυτοδάνεια
•    Τύποι (πηγές) χρηματοδοτήσεων και κόστος
•    Μορφές δανείων (term loans, revolving facilities, syndicated loans, multicurrency κλπ.)
•    Βασικές έννοιες ναυτοδανείου (offer later, acquisition/capital requirements financing, debt/equity ratio, asset cover rations, securities κλπ.)
•    Προσφορά δανείου (term sheet/offer later)
•    Δομή και ρήτρες κλασικού ναυτοδανείου και σχετικά νομικά έγγραφα (documentary conditions precedent and subsequent-legal opinions)
Εξασφαλιστικές δικαιοπραξίες
•    Υποθήκες πλοίων
•    Υποθήκες σε σημαίες ευκαιρίας
•    Ενέχυρα λογαριασμών
•    Εγγυήσεις προσωπικές και εταιρικές
•    Εκχωρήσεις ασφαλίσματος και ασφαλίσεων

Σε ποιους απευθύνεται
Σε δικηγόρους και τραπεζικά στελέχη που ασχολούνται με σχετικές συμβάσεις, και σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων χωρίς νομικό υπόβαθρο που διαπραγματεύονται δάνεια.

Εισηγητής: Στάμος Θελούδης

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-09-2019 14:00
Λήξη 28-09-2019 14:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Τηλέφωνο 210 3680006
Εισηγητής Στάμος Θελούδης
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: