ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων όλων των βαθμίδων των φαρμακαποθηκών και των οργανισμών υγείας, με στόχο την εναρμόνιση πρακτικών και την εργονομικότερη λειτουργία τους στα πλαίσια της εναρμόνισης με την νομοθεσία και του ευρύτερου ανταγωνισμού.

Περιεχόμενα:

 • Φαρμακαποθήκη - Γενικά Χαρακτηριστικά
 • Διευθύνσεις - Τμήματα
 • Ανάλυση Προτύπων
 • Κατανομή Ρόλων
 • Ανάλυση και Εναρμόνιση νομοθεσίας στις υφιστάμενες πρακτικές
 • Logistics (διαχείριση αποθεμάτων)
 • Βασικές Διεργασίες λειτουργίας φαρμακαποθήκης
 • Στόχοι μέτρησης
 • Ανάλυση μορφών υποδομών - διαχείριση υποδομών και ανθρωπίνου δυναμικού
 • Case studies

Απευθύνεται σε:

- Εργαζόμενους και στελέχη ανεξαρτήτου βαθμίδας φαρμακαποθήκης οι οποίο θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο ζητούμενο αντικείμενο
- Εργαζόμενους και στελέχη ανεξαρτήτου βαθμίδας στο χώρο των οργανισμών υγείας
(εταιρείες, εργαστήρια, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.α.)
- Συμβούλους

Εισηγητές: Άννα Γεωργίου

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 30-09-2019 09:00
Λήξη 01-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €300.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Άννα Γεωργίου
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: