Εγγραφή γκρουπ

 

Παρακαλούμε εισάγετε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να ολοκληρώσετε την εγγραφή γκρουπ για το σεμινάριο  Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος: Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.

Number Members
Πληροφορίες μελών
Πληροφορίες χρέωσης