Ορθοφωνία

HAU

Η ορθή χρήση της φωνής (ορθοφωνία), η ευκρινής προφορά της Ελληνικής γλώσσας (άρθρωση) και η υπολανθάνουσα ηχητική επικοινωνία (ρυθμολογία του λόγου) αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επικοινωνία, την αντίληψη και την κατανόηση ενός θέματος.  Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει και να συμμετέχει κανείς σε μία ομιλία, μία διάλεξη, μια επαγγελματική συζήτηση ή συνάντηση, αν δεν είναι σε θέση να κατανοεί το άτομο που μιλάει.

Το σεμινάριο θα βοηθήσει, μέσα από τεχνικές ασκήσεις, τους συμμετέχοντες να εκφράζονται με ευκρίνεια, με σωστή ταχύτητα και με κατάλληλο χρωματισμό της φωνής, ώστε να γίνονται κατανοητοί, να κρατούν το ενδιαφέρον των άλλων ανθρώπων και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Περιεχόμενα

Τοποθέτηση Φωνής (Ορθοφωνία)
•    Εντοπισμός φωνητικού κέντρου
•    Τοποθέτηση φωνής στη «θέση αδιαφορίας»
•    Τοποθέτηση φωνηέντων στο ύψος του φωνητικού κέντρου
Αγωγή Λόγου (Άρθρωση)
•    Αγωγή φωνηέντων
•    Αγωγή συμφώνων και συμπλεγμάτων συμφώνων
Ρυθμολογία Λόγου
•    Ταχύτητα
•    Ένταση
•    Τονισμός
•    Παύση
•    Τόνος
•    Χροιά

Σε ποιους απευθύνεται: Άτομα που επικοινωνούν με κοινό όπως, ενδεικτικά, στελέχη πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων, εκπαιδευτές, δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς και ασφαλιστές

Εισηγητής: Σωτήρης Τσόγκας

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 26-09-2019 16:00
Λήξη 27-09-2019 20:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Τηλέφωνο 210 3680056
Εισηγητής Σωτήρης Τσόγκας
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: