Κατάρτιση Πωλήσεων-ΙΠΕ

OPA elearning

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση Πωλήσεων – ΙΠΕ» διοργανώνεται από το KΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε) και απευθύνεται στα μέλη του και σε όλα τα στελέχη των πωλήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν μία υψηλού επιπέδου κατάρτιση στις πωλήσεις και ένα πολύτιμο προσόν στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Οι πωλήσεις είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχείρησης και αγοράς. Είναι η σημαντικότερη λειτουργία μίας επιχείρησης ως προς την επίδραση που έχει στα έσοδά της, ενώ έχει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, και στη βιωσιμότητά της γενικότερα. Το πρόγραμμα προσφέρει μία συστηματική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των στελεχών καριέρας στον χώρο των πωλήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες στις Πωλήσεις, δίνοντας έμφαση στις πλέον πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν τα πλέον επιτυχημένα στελέχη των πωλήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουν, αλλά να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις στρατηγικές, τα εργαλεία, και τις τεχνικές των πωλήσεων στην πράξη ως καταρτισμένοι επαγγελματίες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Σε υφιστάμενα στελέχη πωλήσεων
  • Σε άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των πωλήσεων και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση πωλήσεων.

Η «αξία» του προγράμματος
Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια σε θέματα που αφορούν αρχές πωλήσεων, τη συμπεριφορά του πελάτη, την εξυπηρέτηση πελάτη, κτλ καθώς και πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τις αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας, τις τεχνικές διαπραγματεύσεων με πελάτες ώστε να μπορούν μέσω των γνώσεων που θα αποκομίσουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιτυχημένα πωλήσεις. Έχει σχεδιαστεί για άτομα τόσο με εκτενή όσο και με περιορισμένη εμπειρία στις πωλήσεις, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση στη νευραλγική αυτή λειτουργία των επιχειρήσεων και να προσθέσουν ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους στις πωλήσεις και θα προάγει την καριέρα και την επιτυχία τους.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 16 εβδομάδες ή 80 ώρες

Εισηγητής: Μπάλτας Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 10-02-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €680.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Μπάλτας Γεώργιος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: