Εταιρικό και Προσωπικό Μάρκετινγκ μέσω του LinkedIn

OPA elearning

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει την κατανόηση των δυνατοτήτων του επαγγελματικού κοινωνικού δικτύου LinkedIn, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και οι νεο-εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, ώστε να αναπτύξουν το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις της επιχείρησης και να ενισχύσουν την εικόνα του εαυτού τους, αναπτύσσοντας, παράλληλα, το επαγγελματικό τους δίκτυο και τις επαγγελματικές τους σχέσεις. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Eπαγγελματίες και στελέχη που θέλουν να αξιοποιήσουν το Linkedin για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών, μάρκετινγκ και εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους (ενδυνάμωση εταιρικής εικόνας, content marketing, διαφήμιση, leads, πωλήσεις, παρακολούθηση της αγοράς), τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  • Mέλη του LinkedIn που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις, το επαγγελματικό τους δίκτυο και να ενδυναμώσουν το προφίλ και την προσωπική τους τοποθέτηση (positioning).
  • Τελειόφοιτους φοιτητές και απόφοιτους, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν σύγχρονη ενημέρωση και γνώση για επαγγελματικά θέματα και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του δικτύου Linkedin για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η «αξία» του προγράμματος

Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη γλώσσα  Python, η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε πολλές εφαρμογές (Web development, Ανάλυση Δεδομένων, Οπτικοποίηση κλπ) ενώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας για άτομα που τη γνωρίζουν. Επειδή είναι σύγχρονη γλώσσα, δεν έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών πολλών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Το πρόγραμμα προσφέρει προστιθέμενη αξία (α) τόσο στις προσωπικές γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και την επαγγελματική δικτύωση, (β) όσο και στην ενδυνάμωση της εικόνας και της εμπιστοσύνης της επιχείρησης, τη δημιουργία συνεργασιών και την εμπορική ανάπτυξη  μέσω ενός σύγχρονου επαγγελματικού καναλιού.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 25 ώρες

Εισηγητής: Δημητριάδης Σέργιος, Αν. Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-10-2019 00:00
Λήξη 10-12-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €240.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Δημητριάδης Σέργιος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: