ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΤΗΣ (IT AUDIT FOR FRAUD)

TUV Hellas newΣκοπός:

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στην εσωτερική ελεγκτική των πληροφοριακών συστημάτων (IT audit) και έχει στόχο να διερευνήσει  με παραδείγματα από την εμπειρία τους σημαντικότερους κύκλους ελέγχου (audit cycles) εστιάζοντας στις διαδικασίες Procure to Pay P2P (αγορών – πληρωμών) και Forecast to Sale F2S (προβλέψεις – Πωλήσεις) σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και να παρουσιάσει τεχνικές ελέγχου και προτάσεις αποτροπής και περιορισμού κινδύνων.

Περιεχόμενα:

• Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων έναντι απάτης
• Διαχείριση κινδύνων (Risk management)
• Κύκλοι ελέγχου (audit cycles)
• Εσωτερικός έλεγχος Οικονομικών πληροφοριακών υποσυστημάτων (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)
• Εσωτερικός έλεγχος πληροφοριακών υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (Διαχείριση υλικών, Πωλήσεις, Παραγωγή)
• Έλεγχοι στις διαδικασίες Αγορών – Πληρωμών (Procure to Pay P2P)
• Έλεγχοι στις διαδικασίες προβλέψεων – Πωλήσεων) (Forecast to Sale F2S)
• Έλεγχοι Πληρωμών Προμηθυετών
• Έλεγχοι τήρησης προγραμματισμού και προϋπολογισμού
• Έλεγχοι Κόστους
• Έλεγχος Τιμολογίων αγορών (Invoice Verification)
• Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)
• Περιοδικές εργασίες Εφοδιαστικής Απογραφές
• Εσωτερικός έλεγχος Αποτίμησης αποθεμάτων
• Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security), Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)
• Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών (segregation of duties)
• Διερεύνηση περιπτώσεων απάτης
• Προτάσεις αποτροπής και περιορισμού κινδύνων

Απευθύνεται σε:

• Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
• Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου
• Προσωπικό Διεύθυνσης Πληροφορικής
• Προσωπικό Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εισηγητές: Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 24-10-2019 09:00
Λήξη 25-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €320.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: