Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Εμπορική Διαχείριση (ERP) - Στοιχεία Λογιστικής και Μισθοδοσίας