Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Παρακίνηση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παραγωγή