Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών