ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση σε βάθος των κινήτρων που παρακινούν τους εργαζομένους. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης όπου το οικονομικό κίνητρο (τύπου Bonus κλπ) δεν είναι συνήθως εφικτό, η παρακίνηση μέσω εργασιακών συμπεριφορών και πρακτικών έχει καταλυτική επίδραση στην αντιμετώπιση της εργασιακής ανασφάλειας και στην εξασφάλιση εργασιακών αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενα:

 • Κατανόηση των εννοιών της Ηγεσίας και της Διοίκησης (Management) και των διαφορών τους
 • Βασικά Στυλ Ηγεσίας / Συμπεριφοράς και οι επιδράσεις τους στους Υφισταμένους
 • Ικανότητες – δεξιότητες του αποτελεσματικού Ηγέτη
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία στην εργασία
 • Παράγοντες παραγωγικότητας & απόδοσης εργαζομένων
  -Η διαδικασία της παρακίνησης
  -Ωριμότητα Υφισταμένων
  -Ανάπτυξη εργαζομένων
  -Κίνητρα εργαζομένων
 • Συναισθηματική νοημοσύνη στην εργασία
 • Ανάπτυξη Ομαδικότητας
 • Ρόλοι των μελών της Ομάδας
 • Διαχείριση συγκρούσεων

Απευθύνεται σε:

Μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν:
- να κατανοήσουν την έννοια της παρακίνησης στο πραγματικό σημερινό περιβάλλον εργασίας
- να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν εφικτές πρακτικές παρακίνησης εργαζομένων
- να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο ομαδικότητας & αποτελεσματικές ομάδες

Εισηγητές: Αγγελική Κοτσολάκη

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-12-2019 09:00
Λήξη 13-12-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €340.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Αγγελική Κοτσολάκη
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: