Ρόλοι - Οργάνωση - Διαχείριση Σχέσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση

Abpm(1)

Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί πρακτικό βοήθημα στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση της Οικογενειακής σύμπνοιας, αξιοποιώντας τα πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα που έχει σε σχέση με τις μη Οικογενειακές Επιχειρήσεις. Συμβάλλει επίσης, στην Επιχειρησιακή συνέχεια και εξέλιξη, παράλληλα με την ανάπτυξη των μελών της Οικογένειας.

Δίνει απάντηση σε ζητήματα, όπως η κατανομή των ρόλων των μελών της Οικογένειας μέσα στην Επιχείρηση, η Διαχείριση των Οικογενειακών Συγκρούσεων, η Ετοιμασία του Πλάνου Διαδοχής, τα επιτρεπόμενα και τα μη επιτρεπόμενα στις συμπεριφορές των μελών της Διοίκησης, η Διαχείριση των Κινδύνων αλλά και των Κρίσεων και η Ανάπτυξη των μελών της Διοίκησης.

Επιπλέον παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ομαλή μετάβαση, χωρίς αναταράξεις στην Οργανωμένη Επιχείρηση και στην διάδοχο Ηγεσία.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, παρέχονται Εργαλεία, όπως για παράδειγμα για τη Σύνταξη ενός Σχεδίου Πλεύσης (Επιχειρησιακό Σχέδιο) με μηνιαίο Προϋπολογισμό - Απολογισμό και ένα Σύστημα Ταμειακού Προγραμματισμού ώστε να παρακολουθούνται τα Οικονομικά της Επιχείρησης.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα εκπαιδευτούν στην Μεθοδολογία Προσδιορισμού των ρόλων των μελών της Οικογένειας εντός της Διοίκησης
 • Θα έχουν στη διάθεση τους Εργαλείο για τον Υπολογισμό της Αξίας της Επιχείρησής τους
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους εύχρηστα Εργαλεία για τον Σχεδιασμό του Business Plan, τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης και τον Προγραμματισμό της Ταμειακής Ροής
 • Θα εκπαιδευτούν στον τρόπο αποτελεσματικής Διαχείρισης των Ενδοεταιρικών Συγκρούσεων μεταξύ των μελών της Οικογένειας
 • Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα μηνιαίας ενημέρωσης όλων των μελών της Οικογένειας ώστε να διασφαλίζεται η Διαφάνεια και η Λογοδοσία
 • Θα εξοικειωθούν με βασικούς κανόνες Δεοντολογίας σε ό,τι αφορά τη Συμπεριφορά των μελών της Οικογένειας (ή των Οικογενειών εάν είναι πλέον της μίας)
 • Θα τους δοθούν τα Κριτήρια και τα Εργαλεία για να διαχειριστούν τους κινδύνους της Επιχείρησης
 • Θα ενημερωθούν για χρήσιμα Εργαλεία παρακολούθησης Αναθέσεων και γενικότερα Διαχείρισης της Καθημερινότητας
 • Θα έχουν σαφέστερη εικόνα για τη μορφή της Επιχείρησης που έχει τους μικρότερους κινδύνους
 • Θα βοηθηθούν ώστε να κτίσουν ένα περιβάλλον Αρμονίας και Παρακίνησης μέσα στην Επιχείρηση, τόσο των μελών της Οικογένειας όσο και του λοιπού προσωπικού. Κλειδί για να επιτευχθεί αυτό αποτελεί ο Σχεδιασμός λιτών αλλά αποδοτικών Διαδικασιών και Συστημάτων Υποδομών ώστε η Επιχείρηση να λειτουργεί με σύγχρονους όρους και έτσι να γίνεται πόλος έλξης για να σταδιοδρομήσουν τα μέλη της Οικογένειας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.), με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας της μετάβασης της Οικογενειακής Επιχείρησης στην φάση της Οργάνωσης και του Εκσυγχρονισμού των Δομών και των Διαδικασιών και στην Εκπαίδευση των Στελεχών της.

Περιλαμβάνονται 

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Ρόλοι - Οργάνωση - Διαχείριση Σχέσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο

Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 14-11-2019 09:30
Λήξη 14-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Abpm
Τηλέφωνο 210 6215220
Εισηγητής Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Τόπος διεξαγωγής Divani Caravel
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: