Εγκατάσταση Εξοπλισμού - Ποιοτικό Service

Abpm(1)Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Στελέχη των Επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού και Υποδομών και επιπλέον έχουν την Ευθύνη για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση του Service.

Αναλύει βήμα προς βήμα τον τρόπο Κοστολόγησης των σχετικών Προσφορών, τον Σχεδιασμό του Έργου Εγκατάστασης και πώς αυτός συνδέεται με τις απαιτήσεις ενός Σύγχρονου Συστήματος ERP (Enterprise Resource Planning) που συμβάλλει καθοριστικά στην υψηλή Ποιότητα της Εγκατάστασης, στη διατήρηση του Κόστους στα προβλεφθέντα επίπεδα, καθώς και στην Έγκαιρη Στο σεμινάριο αυτό, παρουσιάζεται ο Σχεδιασμός, η Λειτουργία της Παροχής Service κατά τη φάση της Εγγύησης και πέραν αυτής και οι βέλτιστες Πρακτικές σε όλη τη ροή των Λειτουργιών από τον Σχεδιασμό της Συμφωνίας Service (SLA= Service Level Agreement), που αρχίζει με το τηλεφώνημα του Πελάτη μέχρι την Κοστολόγηση, τον Προγραμματισμό, την Υλοποίηση και τον Απολογισμό από πλευράς Κόστους, Ποιότητας και Έγκαιρης Παράδοσης.

Με τον τρόπο αυτό, θα βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν ένα χάρτη πορείας προς τη βελτίωση της Ποιότητας, τη μείωση της Σπατάλης και την διαμόρφωση ενός αναβαθμισμένου Συστήματος Διαδικασιών που οδηγεί στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και την Κερδοφορία της Εγκατάστασης και του Service.

Επιπλέον, μέσω Case Studies αναδεικνύεται η έννοια και η αξία της Μεθοδολογίας SIPOC, η οποία προσδιορίζει με σαφέστατο τρόπο ποια Δεδομένα πρέπει να αντλούνται από το ERP (Input) τι ακριβώς θα καταχωρείται από τους εμπλεκόμενους και τι είδους Αρχεία, Αναφορές και Δείκτες (KPI’s) θα παράγονται, τόσο κατά την Εγκατάσταση του Εξοπλισμού όσο και κατά την υλοποίηση του Έργου, με αυτόματο τρόπο.

Ως Παραδείγματα Δεικτών μπορούμε να αναφέρουμε, το Επίπεδο Εξυπηρέτησης (Customer Service Level) σε σχέση με το SLA, την Απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντος και Πραγματικού Κόστους, τις καθυστερήσεις λόγω Έλλειψης Υλικών, το Customer Service Level των Προμηθευτών, τον Δείκτη Παραγωγικότητας Εργαζομένων στις Εγκαταστάσεις και το Service κλπ.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Για κάθε επί μέρους περιοχή της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων και του Service θα έχουν στη διάθεσή τους Πίνακα Ελέγχου, προκειμένου να καταγράψουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες βελτίωσης, ένα σημαντικό Εργαλείο για να αποτυπώσουν την παρούσα κατάσταση και να προχωρήσουν σε δράσεις βελτίωσης
 • Θα εκπαιδευτούν στις βασικές Αρχές χωροθέτησης των Μηχανημάτων για ποιοτικότερη Εγκατάσταση στον Χώρο του Πελάτη
 • Θα τους δοθεί ολοκληρωμένος κατάλογος Διαδικασιών και Πολιτικών που πρέπει να αναπτύξουν για την εύρυθμη Λειτουργία της Διαχείρισης Προσφορών, Κοστολόγησης, Εγκατάστασης, Service και Προληπτικής Συντήρησης
 • Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel, Εργαλείο Pareto ABC Analysis, προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στην Επίλυση προβλημάτων Απώλειας χρόνου Προσωπικού, μείωση φύρας και βελτίωση Παραγωγικότητας)
 • Θα τους δοθούν κατάλληλα Templates σε Ηλεκτρονική μορφή για να Διασφαλίζουν τον Έλεγχο Ποιότητας Εγκαταστάσεων και Service
 • Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η Εταιρία μας για τον Προγραμματισμό του Προσωπικού σε καθημερινή βάση
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για την μέτρηση παραγωγικότητας κατά την Εγκατάσταση αλλά και κατά το Service
 • Θα τους δοθούν Εργαλεία για την Διαχείριση των Αποθεμάτων Ανταλλακτικών, ώστε να περιορισθούν δραστικά οι Ελλείψεις
 • Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για την Ετοιμασία του προϋπολογισμού και τη μηνιαία παρακολούθηση των Αποκλίσεων
 • Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο, θα έχουν δωρεάν υποστήριξη επί ένα έτος από τους Συμβούλους της Εταιρείας μας, στη εφαρμογή των παραπάνω Εργαλείων στην πράξη, με προσαρμογή στις δικές τους ιδιαιτερότητες

Εισηγητής

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών και Ελληνικών Επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως Διευθυντικό Στέλεχος Παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα σε μεγάλες Διεθνείς και Ελληνικές Επιχειρήσεις όπως: Tosoh της Mitsubishi, Enel, Famar, Mefal Κύπρου, Bingo κλπ, για την Αξιολόγηση και Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποδοτικότητας των Λειτουργιών Παραγωγής, Εγκαταστάσεων, Τεχνικών, Service και ευρύτερα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Αθανάσιος Μπίκος, Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία, σε Συστήματα MRP, WMS και Paperless Office, καθώς και στην παραμετροποίηση Συστημάτων ERP με στόχο τη βελτιστοποίηση των διεργασιών. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στο Project Management και στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) και στον Παραγωγικό και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration) της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Εγκατάσταση Εξοπλισμού – Ποιοτικό Service"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της ABPM για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο

Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί πρακτικό βοήθημα στην υλοποίηση των στόχων των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση της οικογενειακής σύμπνοιας. Συμβάλλει επίσης, στην Επιχειρησιακή συνέχεια και εξέλιξη, παράλληλα με την ανάπτυξη των μελών της Οικογένειας.
 
Πραγματεύεται τα ακανθώδη θέματα της Οικογενειακής Επιχείρησης, δίνοντας απάντηση σε ζητήματα, όπως η κατανομή των ρόλων των μελών της Οικογένειας μέσα στην Επιχείρηση, η Διαχείριση των Οικογενειακών Συγκρούσεων, η Ετοιμασία του Πλάνου Διαδοχής, τα επιτρεπόμενα και τα μη επιτρεπόμενα στις συμπεριφορές των μελών της Διοίκησης, η Διαχείριση των Κινδύνων αλλά και των Κρίσεων και η Ανάπτυξη των μελών της Διοίκησης.
 
Επιπλέον, παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ομαλή μετάβαση, χωρίς αναταράξεις στην Οργανωμένη Επιχείρηση και στην διάδοχο Ηγεσία.
 
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, παρέχονται Εργαλεία, όπως για παράδειγμα για τη Σύνταξη ενός Σχεδίου Πλεύσης (Επιχειρησιακό Σχέδιο) με μηνιαίο Προϋπολογισμό - Απολογισμό και ένα Σύστημα Ταμειακού Προγραμματισμού ώστε να παρακολουθούνται τα Οικονομικά της Επιχείρησης.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 09-12-2019 09:30
Λήξη 09-12-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Abpm
Τηλέφωνο 210 6215220
Εισηγητής Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Αθανάσιος Μπίκος
Τόπος διεξαγωγής CROWNE PLAZA - ATHENS CITY CENTRE
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: