ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ibcl

Το σεμινάριο απευθύνεται στα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση των Έργων και ιδιαίτερα σε όσους έχουν την ευθύνη για την αποδοτική Διαχείριση των πόρων και την ακριβή Αποτύπωση της Κοστολόγησής τους. Καλύπτει τις Μεθόδους, τις Τεχνικές και τα Εργαλεία που απαιτούνται για τον Σχεδιασμό (Προϋπολογισμός Έργων), την Παρακολούθηση και τον έλεγχο του Κόστους των Επενδυτικών Έργων της Επιχείρησης ή και των Έργων που προορίζονται προς Πώληση (π.χ Φωτοβολταϊκά Πάρκα).

Αποτυπώνονται τα βήματα και οι λεπτομερείς Διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ακριβή καταγραφή του Κόστους των Έργων απο τη φάση του Σχεδιασμού έως τη φάση της Υλοποίησης και τελικά της παράδοσης στον Πελάτη, εσωτερικό ή εξωτερικό, καθώς και στην Παρακολούθηση των Αποκλίσεων του Κόστους.

Πέραν από την Κοστολόγηση παρουσιάζεται ο Σχεδιασμός και η Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και των Ταμειακών Ροών του Έργου, με χρήση κατάλληλων Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας. Με τον τρόπο αυτό, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε κάθε φάση του Έργου τα οφειλόμενα προς τους Προμηθευτές, καθώς και το Υπόλοιπο του Ταμείου του Έργου σε κάθε χρονική στιγμή.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν, ώστε να:

 • Χωρίζουν το Έργο σε πακέτα ενεργειών που μπορούν ευκολότερα να κοστολογηθούν.
 • Διακρίνουν την Οριζόντια από την Κατακόρυφη Δομή Κόστους των Έργων. Στην Οριζόντια Δομή εμπλέκονται και δραστηριότητες που μοιράζονται με άλλα Έργα ή λειτουργικές δράσεις της εταιρείας, καθώς ένας Υπεύθυνος ενός τομέα λειτουργιών συνήθως εμπλέκεται και σε Έργα. Επομένως, ο Χρόνος του και ο Χρόνος των Συνεργατών του, όπως και οι υπόλοιποι κοινοί Πόροι θα πρέπει να επιμερισθούν, με χρήση κατάλληλων Εργαλείων που έχει σχεδιάσει σε Excel η εταιρεία μας.
 • Εξοικειωθούν με τον Σχεδιασμό του Προϋπολογισμού των Έργων και τον Προγραμματισμό της κεφαλαιοποίησης ή της Πώλησης των Έργων. Παράλληλα τα Εργαλεία μας συνδέουν τον Προϋπολογισμό με την Ταμειακή Ροή.
 • Αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους αποτελεσματικής εκτίμησης της διάρκειας των εργασιών του Έργου, του Κόστους και της Ταμειακής Ροής ανά Φάση του Έργου.
 • Σχεδιάζουν Συστήματα Συλλογής πραγματικών δεδομένων Κόστους των Έργων, ώστε να αποτυπώνεται η ακριβής Κοστολόγηση σε Υλικά και Συνεργάτες, (εσωτερικούς και εξωτερικούς).
 • Αποτυπώνουν τον Προγραμματισμό και τον Απολογισμό των Ταμειακών Ροών, τα ποσοστά προόδου και την τελική κερδοφορία των Έργων με Εργαλεία που θα τους δοθούν για τον σκοπό αυτό.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλους Δείκτες σε συνδυασμό με ακριβείς Αναφορές για την εξέλιξη του Κόστους του Έργου. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (όπου υλοποίησε Εφαρμογές Lean Manufacturing, Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Πανευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:  

 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου "Κοστολόγηση Έργων"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Έργου
 • Εργαλείο Κατάρτισης Ταμειακής Ροής Έργου
 • Εργαλείο Παρακολούθησης Χρονοδιαγράμματος Έργου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου αλλά και για on line υποστήριξη (After Sales Service) 

Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 19-11-2019 09:30
Λήξη 19-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής iBcl
Τηλέφωνο 210 8145518
Εισηγητής Αθανάσιος Μπίκος
Τόπος διεξαγωγής Grand Hotel Palace
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: