Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο FSSC 22000 v4.1 - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ