ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2018

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2018.

Απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:
• οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας,
• η βασική νομοθεσία ενεργειακής διαχείρισης,
• οι αρχές και ο σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας βάσει του ISO 50001,
• η σχέση του ISO 50001 με το ISO14001 και άλλα σχετικά πρότυπα.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το σχεδιασμό του ΣΔΕ, τους σκοπούς, τις ευκαιρίες και τα προγράμματα βελτίωσης, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση ενεργειακών παραμέτρων, ο απαιτούμενος μετρητικός εξοπλισμός & τα συστήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης, καθώς και οι απαιτήσεις του ISO 50001 υπό το πλαίσιο της επιθεώρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει μεταξύ άλλων:
• τις βασικές αρχές της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
• τις υποχρεώσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές
• την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ΣΔΕ και τις απαιτήσεις πιστοποίησης τους.
Παρουσιάζονται αναλυτικά case studies για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχετικούς βιομηχανικούς κλάδους.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-11-2019 09:00
Λήξη 28-11-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Hellas
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: