Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο ΠΛΗ 10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική - ΕΑΠ