Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Εφαρμογές Γραφείου: Οι Απαραίτητες Εφαρμογές για την Αγορά Εργασίας