Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Γνωριμία με το DSM – Κλινική Συνέντευξη - δωρεάν το DSM-V σε PDF