Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Ταχύρpυθμο Σεμινάριο Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT)