Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Ψυχοσωματικά Προβλήματα. H επίδραση των συναισθημάτων στο σώμα