Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Αναβλητικότητα – Αναποφασιστικότητα - Αβεβαιότητα: Βιωματικό Σεμινάριο