Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Ισότητα Των Ευκαιριών Στην Εκπαίδευση. Μύθοι Και Πραγματικότητες