Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Προβλήματα όρασης, κοινωνική ανάπτυξη και ένταξη. Εισαγωγή σε Braille