Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Πολυπλοκότητα και Αβεβαιότητα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων