Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα ΕΛΠ: Λογιστικό Πλαίσιο Ατομικών Καταστάσεων