Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος: Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων