Ίδρυση, χρηματοδότηση και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων

OPA elearning

Πώς μια έξυπνη ιδέα μετασχηματίζεται σε μια επιτυχημένη επιχείρηση; Είναι η τύχη; η συγκυρία; Η επιμονή; Η δυνατότητα χρηματοδότησης; Σίγουρα δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση. Όμως υπάρχουν λεπτομέρειες που αν προσεχθούν μπορούν ν' αυξήσουν τις πιθανότητες για μια επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Στο πρόγραμμα αναλύονται τα πιο βασικά εμπόδια που υπάρχουν στην επιτυχή υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ένας αριθμός ανθρώπων που κατάφεραν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πετυχημένα προϊόντα αναλύουν τους τρόπους που το πέτυχαν και δίνουν συμβουλές σ' όσους επιδιώκουν να κάνουν το ίδιο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους σκοπεύουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση ανεξάρτητα από την εκπαίδευσή τους. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

  • απόφοιτοι Λυκείου
  • φοιτητές
  • απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ.

Η «αξία» του προγράμματος

Ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει, όταν θελήσει να υλοποιήσει την επιχειρηματική ιδέα που έχει μέσω της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 13 εβδομάδες 

Εισηγητής: Ζαχαριάς Ελευθέριος, Επ. Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 15-01-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €300.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Ζαχαριάς Ελευθέριος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: