Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

OPA elearning

Στις μέρες μας, η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή λύσεων σε πολλαπλά καίρια ζητήματα, την αλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασης μας με το περιβάλλον, την υποστήριξη ψηφιακών καναλιών, την ενδυνάμωση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Παράλληλα παρατηρείται μία έντονη έλλειψη στην αγορά εργασίας ατόμων που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που βασίζονται σε τεχνολογική καινοτομία, καθώς απαιτείται συνδυασμός ενός δυνατού τεχνολογικού υποβάθρου με έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης. Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να καλύψει αυτή την ανάγκη, αναπτύσσοντας τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης σε άτομα που έχουν ένα καλό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφορικής, αλλά χρειάζεται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν εργασία, όπου κα ξεκινήσουν από μία τεχνολογική καινοτομία και κα προχωρήσουν μέσα από συστηματική καθοδήγηση στην υλοποίηση των πρώτων βημάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης της ιδέας τους. Παράλληλα θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης που αφορούν στην επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών (όπως Internet-of-Things, wearables, mobile κλπ.), ενώ θα καλυφτούν οι βασικοί τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (μάρκετινγκ και πωλήσεις, online επικοινωνία, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εμπνευστές επιχειρηματικής ιδέας που θέλουν να την υλοποιήσουν και να βγάλουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά
  • Απόφοιτοι με δυνατό τεχνολογικό υπόβαθρο που θέλουν να αναπτύξουν έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης
  • Διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να επεκταθούν και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της επιχείρησής τους
  • Υπάλληλοι που θέλουν να αλλάξουν καριέρα και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο επιχειρείν
  • Νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να επεκτείνουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν
  • Ερευνητές που θέλουν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα
  • Οποιοσδήποτε θέλει να σχεδιάσει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να δημιουργήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Φοιτητές που προσπαθούν να αποφασίσουν ποια επαγγελματική κατεύθυνση να ακολουθήσουν κατανοώντας τον εαυτό τους ως επιχειρηματίες
  • Άνεργοι που ψάχνουν να βρουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους

Η «αξία» του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν όλα τα βήματα ξεκινώντας από τη σύλληψη μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, τη σχεδίαση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι την υλοποίηση αρχικών οθονών (mockup) και μιας πρώτης έκδοσης του προϊόντος/ υπηρεσίας (prototype) και όλων των αναγκαίων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 10 εβδομάδες ή 40 ώρες

Εισηγητής: Πραματάρη Κατερίνα, Αν. Καθηγήτρια, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 23-12-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €400.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Πραματάρη Κατερίνα
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: