Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα ΕΛΠ: Λογιστικό Πλαίσιο Ατομικών Καταστάσεων

OPA elearning

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης λογιστικής εκπαίδευσης στο ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, δηλαδή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ (νόμος 4308/2014).
Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι ολοκληρωμένη κατά το ότι:
α) Καλύπτεται το σύνολο των λογιστικών θεμάτων των ατομικών καταστάσεων των άρθρων 16 έως 29, 37 και 38 του νόμου (αρχές σύνταξης και υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης, προσάρτημα (σημειώσεις) και σύνταξη καταστάσεων.
β) Η παρουσίαση της ύλης διασυνδέεται με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπου αυτό ενδείκνυται.
γ) Γίνεται αναφορά στο εκδοθέν ερμηνευτικό κείμενο του νόμου (Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ).
δ) Δίνονται ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε αρμόδιες αρχές, αλλά και στους εκπαιδευτές, σε πλήθος σεμιναρίων που έχουν κάνει.
ε) Καλύπτεται κάθε είδους και μεγέθους λογιστική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ (κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, απλογραφικά και διπλογραφικά, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες, ενοποιημένες καταστάσεις, κλπ.).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής

Η «αξία» του προγράμματος

Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στην αποτελεσματική κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των ΕΛΠ:

Ανάλυση λογιστικών όρων και εννοιών των ΕΛΠ, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και παραδειγμάτων από τη λογιστική και επιχειρηματική πρακτική.
Ανάλυση των υιοθετούμενων λογιστικών κανόνων και του τρόπου εφαρμογής τους με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων.
Πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων, που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος. Οι ασκήσεις βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη και έχουν τη μορφή «Σωστό/Λάθος» και «Πολλαπλής Επιλογής». Οι ασκήσεις εξάσκησης είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται αυτόματα με την ολοκλήρωση μιας σειράς ασκήσεων και έχει άμεσα πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης κάθε ερωτήματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 12 εβδομάδες, 60 ώρες

Εισηγητής: Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 10-01-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €500.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Καραμάνης Κωνσταντίνος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: