Αποτελεσματικές Πωλήσεις 1: Ο Επαγγελματίας Πωλητής

OPA elearning

H ανάπτυξη δεξιοτήτων επιτυχημένης πώλησης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικά παραδείγματα από μεγάλη ποικιλία σεναρίων πώλησης τόσο σε επίπεδο επιχείρησης προς επιχείρηση όσο και από πωλητή προς τελικό καταναλωτή. Η επιτυχημένη πώληση έχει συγκεκριμένα στάδια εμπλοκής του πωλητή με τον πελάτη καθένα από τα οποία απαιτεί εξειδικευμένες ενέργειες και χειρισμούς από την πλευρά του πωλητή. Το πρόγραμμα εξοικειώνει τον σπουδαστή με όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης ξεκινώντας από την προσέγγιση του πελάτη/ άνοιγμα της πώλησης μέχρι τη δέσμευση του πελάτη/ κλείσιμο της πώλησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Αποφοίτους και Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και ΤΕΙ
  • Απασχολούμενοι σε θέση που σχετίζεται με πωλήσεις (π.χ. υπεύθυνοι πωλήσεων, υπεύθυνοι μάρκετινγκ, υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών, υπεύθυνοι εμπορικού τμήματος, υπεύθυνοι επιχειρηματικής ανάπτυξης)
  • Επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με πελάτες (π.χ. φαρμακοποιοί)
  • Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις τεχνικών πωλήσεων

 

Η «αξία» του προγράμματος

Η πώληση είναι εξειδικευμένη δραστηριότητα που απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες καθώς και πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή για να είναι αποτελεσματική και εν τέλει επιτυχημένη. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση για αποτελεσματικές και επιτυχημένες πωλήσεις.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 30 ώρες

Εισηγητής: Σταθακόπουλος Βλάσης, Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 14-01-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €330.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Σταθακόπουλος Βλάσης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: