Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java

EuroLogicΤο Σεμινάριο απευθύνεται σε Σπουδαστές και Αποφοίτους Πληροφορικής, ΑΕΙ, ΤΕΙ, και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει να προγραμματίζει με τη Γλώσσα Java.

Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσετε στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα μία εικόνα

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Περισσότερα

Ακολουθεί, σύντομο Course Syllabus, που περιγράφει το Μάθημα.

Εισαγωγή στη Γλώσσα Java. Απλό πρόγραμμα με τη Java. Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words. Εντολές Εισόδου – Εξόδου. Συναρτήσεις Εισόδου της Βιβλιοθήκης Scanner. Προβολή Πληροφοριών στην Οθόνη. Java Run Time και JDK. Εκτύπωση – Edit Προγράμματος, με έναν Text Editor. Μετάφραση και Εκτέλεση προγράμματος από το Command Prompt.

Βασικοί Τύποι Δεδομένων. Δήλωση και Αρχικές Τιμές Μεταβλητών. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών και Μεταβλητών τύπου Float. Δημιουργία απλού προγράμματος. Ασκήσεις.

Η χρήση του Netbeans. Δημιουργία Project. Πληκτρολόγηση, Σώσιμο, Φόρτωμα, Μετάφραση – Εκτέλεση Προγράμματος. Εντοπισμός – Διόρθωση Λαθών κατά τη Μετάφραση. Διαγραφή Project. Ασκήσεις.

Type Casting. Μετατροπές Integer σε Float και Αντίστροφα. Ασκήσεις.
Τύποι Float και Double. Αριθμός Δεκαδικών Ψηφίων. Format Specifier. Arrays στη Java. Arrays of Integers. Arrays 2 διαστάσεων – Πίνακες. Ο Κύκλος for. Ο Κύκλος While. Ο Βρόγχος do. Η εντολή if. Ασκήσεις.

Εισαγωγή στη Κωδικοποίηση Κειμένων. Καταχώρηση κειμένων σε υπολογιστή. Μεταβλητές Char για Αποθήκευση χαρακτήρων. Ανεύρεση του Unicode ενός χαρακτήρα. Χαρακτήρας από Κώδικα Unicode. Ασκήσεις.

Κλάσεις και Αντικείμενα. Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Συστατικά μιας Κλάσης. Νέα Κλάση. Επέκταση – Τροποποίηση προηγούμενης.
Σειρές χαρακτήρων – Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων, σε ένα String. Καταχώρηση χαρακτήρων σε String, με εντολές. Arrays of Strings. Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings. Υποσύνολο ενός String. Ασκήσεις.

Δημιουργία μιας Κλάσης. Δημιουργία και χρήση αντικειμένων. Διαφορετικά Αντικείμενα μιας Κλάσης. Δημιουργία και χρήση Επέκτασης ( Απογόνου) μιας Κλάσης. Χρήση Κλάσης από Βιβλιοθήκη. Μέθοδοι στη Java. Στατικές Class Variables. Στατικές Μέθοδοι.

Μετατροπή Ακεραίου σε String. Μετατροπή String σε Ακέραιο. Αντιγραφή χαρακτήρα, από String σε Char. Ασκήσεις.
Access Specifiers. Κατηγορίες Μεταβλητών Συνοπτικά. Εκκίνηση ενός Προγράμματος. Ασκήσεις.

Μετάφραση προγράμματος, με πολλές Κλάσεις. Δημιουργία πακέτων από Αρχεία στο Command Prompt. Δημιουργία Πακέτων με το Netbeans. Μεταφορά προγραμμάτων από το Netbeans στο Command Prompt. Ασκήσεις.
Τι είναι τα Jar Files. Δημιουργία Jar File με το Netbeans. Δημιουργία jar File από το Command Prompt. Τρέξιμο jar File από το Command Prompt. Τρέξιμο Jar File από τα Windows. Ασκήσεις.

Μπορείτε να δείτε εικόνες από το Μάθημα, στη Διεύθυνση:
http://www.eurologicstudies.gr/theo/Syl0200004.htm

Αν θέλετε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, χωρίς να μπείτε στη διαδικασία, να παρακολουθήσετε το πρώτο Μάθημα Δωρεάν, παρακαλώ, επισκεφτείτε την Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.eurologicstudies.gr/theo/Win06.htm

Υπάρχει ένα Video, που είναι μία Εισαγωγή στη Μέθοδο Εκπαίδευσης της Euro Logic Studies και ένα δεύτερο, με τίτλο Πρόγραμμα Lesson – Παρακολούθηση Μαθημάτων, που περιγράφει, τη λειτουργία του προγράμματος, που τρέχει τα Μαθήματα. Θα πάρετε γρήγορα, πολλές πληροφορίες από αυτά.

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Διάρκεια 35-50 Ώρες, Ολοκλήρωση σε 4 μήνες.

Οι ημέρες και οι ώρες είναι ενδεικτικές. 

Τιμές

Τιμή Σεμιναρίου: 274, Προκαταβολή: 70 και 6 Δόσεις 34 Ευρώ
Τιμή για Μετρητοίς: 210 Ευρώ
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 20-11-2019 00:00
Λήξη 18-03-2020 23:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Euro Logic Studies
Τηλέφωνο 210 9592623
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: