Εκπαίδευση - Γλώσσες

IES EkpaideusiEnilikonΜε την ολοκλήρωση του κύκλου εξειδίκευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα γνώσης και εμπειρίας στο αντικείμενό τους  και θα  λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης με αναλυτική αναφορά στις ενότητες που παρακολούθησαν, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικότατο στοιχείο του βιογραφικού τους.
Έναρξη 23-03-2019 10:00
Λήξη 23-04-2019 14:00
Χωρητικότητα 10
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Innovative Educational Service
Πόλη Αθήνα