Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

OPA elearning

Το πρόγραμμα "Αρχές  Οικονομικής Θεωρίας" έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς, ο τρόπος προσδιορισμού του επιπέδου τιμών, η προσφορά και η ζήτηση, καθώς και μεγέθη όπως η μεταβολή στο επίπεδο τιμών,  το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, και η ανεργία, μεταξύ άλλων. Η παρουσίαση και ανάλυση των εννοιών λαμβάνει χώρα μέσα από μία σειρά θεωρητικών παρουσιάσεων των θεμάτων, πρακτικών αριθμητικών παραδειγμάτων και ασκήσεων, γραφημάτων τεχνικής ανάλυσης, ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεων τύπου «σωστό-λάθος», κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα ΑΟΘ, και σε πρωτοετείς Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), ΤΕΙ, ΙΕΚ, αλλά και σε επαγγελματίες λοιπών ειδικοτήτων που θέλουν να αποκτήσουν γενικές γνώσεις σε βασικές οικονομικές αρχές.

Η «αξία» του προγράμματος

Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών της Οικονομικής Επιστήμης μέσα από μία σειρά θεωρητικών παρουσιάσεων των θεμάτων αλλά και πρακτικών αριθμητικών παραδειγμάτων και ασκήσεων που συμβάλλουν στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το αντικείμενο του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 12 εβδομάδες

Εισηγητής: Σπύρου Σπυρίδων, Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-10-2019 00:00
Λήξη 17-01-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €250.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Σπύρου Σπυρίδων
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: