Καλλιέργειες

TUV Hellas newΑρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2-1 & AGRO 2-2 όπως και GLOBALGAP IFA ver5.0, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικά σενάρια. 

Έναρξη 15-10-2019 09:00
Λήξη 16-10-2019 19:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €350.00
Πόλη Ηράκλειο