Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων κατά την τελική χρήση σύμφωνα με τον ν.4342/2015

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 188343_2016 ΦΕΚ4508-2016 αναρτάται εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης της σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων»),καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για τη διενέργεια των υπολογισμών. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε Ενεργειακούς Διαχειριστές, σε Διαχειριστές Συστημάτων ISO50001 και σε Εσωτερικούς Εμπειρογνώμονες Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς  και σε Ενεργειακούς Ελεγκτές που θα διεξάγουν τους ενεργειακούς ελέγχους που θα λάβουν χώρα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι Ιούλιο του 2018.

Στόχοι του σεμιναρίου
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των στελεχών των Μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και των Ενεργειακών Ελεγκτών, ώστε να κατανοήσουν τα εργαλεία υπολογισμού των εξοικονομήσεων και να αξιολογήσουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να διεξάγουν τους ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με τον νόμο 4342/2015 με βάση τον οποίο εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ27/2012.

Οφέλη για το συμμετέχοντα
Η κατανόηση του τελικού στόχου του ενεργειακού ελέγχου και η σύνταξη έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου.
Η έγκαιρη συλλογή ενεργειακών, κλιματικών και παραγωγικών δεδομένων που θα βοηθήσουν στον ενεργειακό έλεγχο.
Ολοκληρωμένη διαχείριση συστημάτων ISO50001 που θα εναρμονίζονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος VI του νόμου 4342/2015.

Απευθύνεται σε:

Ενεργειακούς Ελεγκτές, Εσωτερικούς Ενεργειακούς Εμπειρογνώμονες, Διαχειριστές Συστημάτων Ενέργειας ISO50001 και Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους Χημικούς και Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Διευθυντές Εργοστασίων, Τεχνικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Συντήρησης, Διευθυντές Παραγωγής.

Εισηγητές: Καράγιωργας Μιχαήλ, Αναστασόπουλος Γεώργιος, Αδαμόπουλος Αλέξιος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS
  • Προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η εμπειρία σε σεμινάριο Εσωτερικού ή Επικεφαλής Επιθεωρητή Παλαιότερης Έκδοσης
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 26-09-2019 09:00
Λήξη 27-09-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €320.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Καράγιωργας Μιχαήλ, Αναστασόπουλος Γεώργιος, Αδαμόπουλος Αλέξιος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: