Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πληροφορίες στην ακόλουθη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους για το σεμινάριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRODUCTION PLANNING)