Μέσα Ατομικής Προστασίας βασικού χρήστη

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Αντικειμενικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η βασική εκπαίδευση χρηστών στα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της εργασίας τους.
Την ορθή και ασφαλή τους λειτουργία κατά τον χειρισμό των αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος, των φορητών ανιχνευτών αερίων, των πεπιεσμένων φιαλών αερίου, καθώς και των χημικών στολών προστασίας.
Μεταξύ άλλων την ενημέρωση τους αναφορικά με τις τρέχουσες νομοθεσίες, βασικές αρχές μέσων αναπνοής, την κατηγοριοποίηση των επικίνδυνων αερίων, την επεξήγηση των διαστημάτων ελέγχου του εξοπλισμού Μ.Α.Π καθώς και την ορθή ένδυση & απένδυση του προστατευτικού ρουχισμού.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
- Νομοθεσία και εγκρίσεις
- Βασικές αρχές μέσων αναπνοής
- Επικίνδυνα αέρια και ατμοί
- Τι κάνει το κάθε υλικό
- Έλεγχοι προ λειτουργίας
- Ένδυση, προσάρτηση
- Χρήση και έλεγχος
- Απένδυση και έλεγχος
- Αποθήκευση

Απευθύνεται σε:

Εργαζόμενους στην Βιομηχανία, Χημική Βιομηχανία, Διυλιστήρια και γενικότερα σε εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνα υλικά και την πιθανότητα έλλειψης οξυγόνου, εκρήξεων ή διαρροής τοξικών.

Εισηγητές: Γιάννης Ρέτσιος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS
  • Προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η εμπειρία σε σεμινάριο Εσωτερικού ή Επικεφαλής Επιθεωρητή Παλαιότερης Έκδοσης
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-11-2019 09:00
Λήξη 22-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €200.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Γιάννης Ρέτσιος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: