Διαστασιολόγηση ισχύος Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες:

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του υπολογισμού ισχύος των Η/Ζ και αναπτύσσεται η μεθοδολογία υπολογισμού με ειδικό software (παρέχεται δωρεάν). Επίσης επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία στην επιλογή του μηχανήματος, ανάλογα με την εφαρμογή.

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της διαστασιολόγησης ισχύος των Η/Ζ
• Να υπολογίζουν με ειδικό software το απαιτούμενο μέγεθος του Η/Ζ για μια εγκατάσταση
• Να επισημαίνουν τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή
• Να αξιολογούν τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Ζ ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος

Θεματολογία
• Τα βασικά μέρη και οι αρχές λειτουργίας των Η/Ζ
• Ρυθμιστής στροφών (Governor) και ρυθμιστής τάσης (AVR)
• Πως προσδιορίζουμε την ασφαλή περιοχή λειτουργίας ανάλογα με το συνφ της εγκατάστασης
• Πότε η άεργος φόρτιση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην γεννήτρια
• Γιατί η λειτουργία με χαμηλό φορτίο προκαλεί ζημιά στην πετρελαιομηχανή
• Τι απομείωση ισχύος στο Η/Ζ προκαλείται με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υψόμετρο
• Γιατί οι εκκινήσεις ηλεκτροκινητήρων προκαλούν αύξηση του απαιτούμενου μεγέθους του Η/Ζ
• Πότε επιβαρύνεται η πετρελαιομηχανή και πότε η γεννήτρια του Η/Ζ
• Πόσο επιβαρύνουν το Η/Ζ οι αρμονικές παραμορφώσεις από τα φορτία. Μέτρα αντιμετώπισης.
• Πως μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθος του Η/Ζ με κατάλληλη αλληλουχία εκκίνησης των φορτίων
• Πως επηρεάζεται η ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος από το μέγεθος (kVA) του Η/Ζ που θα επιλέξουμε
• Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανής και γεννήτριας μας δείχνουν την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος
• Με ποιον πρόσθετο εξοπλισμό μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις ενός Η/Ζ
• Μεθοδολογία επιλογής του κατάλληλου Η/Ζ με την χρήση ειδικού software
• Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

Απευθύνεται σε:

Μηχανολόγους & Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Μελετητές Η/Μ εγκαταστάσεων & στελέχη μελετητικών γραφείων, Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

Εισηγητές: Μανόλης Καλογεράκης

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 13-12-2019 09:00
Λήξη 13-12-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €280.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Μανόλης Καλογεράκης
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: