ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Η πολυπλοκότητα των σημερινών κατασκευαστικών έργων και του βιομηχανικού εξοπλισμού, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ασφάλεια και διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών, καθώς και η παρουσία μιας πληθώρας αναθεωρημένων και νέων προτύπων και προδιαγραφών - ειδικά για τη διεργασία της συγκόλλησης - καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση του προσωπικού που ασχολείται στους κλάδους αυτούς στο αντικείμενο και την Τεχνολογία των Συγκολλήσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική κατάρτιση στην Τεχνολογία των Συγκολλήσεων.

Περιεχόμενα:

 • Μεταλλογνωσία – Αντοχή υλικών για συγκολλήσεις / Ταξινόμηση Χάλυβα
 • Μέθοδοι Κοπής - Συγκόλλησης
 • Τύποι Συγκολλήσεων
 • Υλικά Συγκόλλησης
 • Σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα
 • Σχεδιασμός – Γεωμετρία Συμβολισμού & Συγκολλήσεων
 • Υπολογισμός Συγκολλήσεων
 • Σφάλματα συγκολλήσεων
 • Έλεγχος Συγκολλήσεων
 • Συγκολλησιμότητα Χαλύβων & Ποιοτικός Έλεγχος
 • Θερμικές Κατεργασίες
 • Διασφάλιση Ποιότητας για συγκολλητές κατασκευές

Απευθύνεται σε:

- Μηχανικούς κατασκευαστικών και βιομηχανικών εταιριών,
- Μεμονωμένους μηχανικούς,
- Μηχανικούς μελετητικών γραφείων, συμβούλους μηχανικούς κ.α. που εμπλέκονται και ασχολούνται με το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών, εκτέλεση, επίβλεψη και έλεγχο συγκολλήσεων.

Εισηγητές: Λάμπρος Ζάχος

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • Διεξάγεται στην Αγγλική Γλώσσα
 • Απαιτείται εμπειρία σε συγκολλήσεις
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 20-11-2019 09:00
Λήξη 22-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €600.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Λάμπρος Ζάχος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: