Πρόγραμμα Κατάρτισης Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ΕΦΕΤ)

GaiaΗ Gaia Quality με πιστοποιημένους από τον ΕΦΕΤ εκπαιδευτές αναλαμβάνει την εκπαίδευση Προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την πώληση τροφίμων έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το Προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό τους.

Κατά την παραπάνω υποχρέωση, κάθε άτομο που έρχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί.

Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου έχουν ως εξής:
• Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
• Γενική Μικροβιολογία
• Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους.
• Ατομική υγιεινή.
• Εργασιακό περιβάλλον.
• Πρακτικές καθαρισμού.
• Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών.
• Νομοθεσία υγιεινής και τροφίμων

Εισηγητής θα είναι η κα. Ελεάνα Μάργαρη πιστοποιημένη από τον ΕΦΕΤ και τον ΕΟΠΠΕΠ.

Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από την εταιρεία μας πιστοποιητικά παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος επιπέδου 1, οι οποίες δεν θα αντικαθιστούν ούτε υποκαθιστούν την επίσημη βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις). Παρέχεται επίσης το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Τόπος διεξαγωγής: Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & online μέσω Skype

*Οι ημέρες και οι ώρες προσαρμόζονται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 15-05-2024 00:00
Λήξη 16-05-2024 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Gaia Quality
Εισηγητής Ελεάνα Μάργαρη
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas