Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

 

Τα ενδοεπιχειρησικά σεμινάρια πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, μέσω του γνωστού πόρου του Λ.Α.Ε.Κ. 0,45% ή ακόμη και αυτόνομα με δικό τους κόστος.

Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν εσωτερικά σε κάθε εταιρεία ή διαφορετικά στο χώρο του κάθε διοργανωτή σεμιναρίου.

Συνήθως οι εταιρείες οι οποίες αναγνωρίζουν ένα πρόβλημα μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό τους, αποζητούν εξατομικευμένες λύσεις σεμιναρίων, οι οποίες θα προετοιμάσουν το προσωπικό τους και θα εξαλείψουν πιθανά σφάλματα που κοστίζουν ακριβά.

Αυτό το είδος σεμιναρίων είναι αρκετά απαιτητικό, αφού πολλές φορές θα πρέπει ο κάθε διοργανωτής σεμιναρίων να σχεδιάσει από την αρχή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ταιριάζει απόλυτα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε οργανισμού.

Επιγραμματικά ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία από τις εταιρείες διοργάνωσης ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων όταν αναλαμβάνουν μια τέτοια εργασία:

1) Αναζήτηση και ανάλυση των αναγκών της εταιρείας για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου.

2) Συμφωνία με την επιχείρηση για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και για την ύλη που πρέπει να καλυφθεί.

3) Σχεδίαση και ανάπτυξη του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης.

4) Διαδικασίες οργάνωσης και υποβολής όλων των δικαιολογητικών προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από τον πόρο του Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%, εφόσον έχει συμφωνηθεί.

5) Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και χορήγηση όλων των απαιτούμενων συγγραμμάτων προς τους καταρτιζόμενους.

6) Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τον Ο.Α.Ε.Δ. και συμπλήρωση – υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του ελέγχου.

7) Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορήγηση των πιστοποιητικών παρακολούθησης.

8) Τέλος, είναι σημαντικό να παραδίδεται μια αναφορά προς την επιχείρηση για την επιτυχία των στόχων και για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των εισηγητών από το προσωπικό της εταιρείας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οργανώνονται άρτια εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 

© 2024 Digital Ideas