Αστεριάδης Βασίλης

Αστεριάδης Βασίλης

Τηλέφωνο: 210 8062271, 6946444004

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Τομείς εξειδίκευσης: Εκτιμήσεις Ακινήτων-Επενδύσεις σε Ακίνητα

 

Σπουδές

 

2008-Σήµερα
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, στο Πανεπιστήµιο West University of Skotland (ex Paisley) της Σκωτίας. (στο στάδιο της Έρευνας - Συγκεκριµενοποίησης του θέµατος, µε κατεύθυνση την στατιστική ανάλυση (δείκτης τιµών) ακινήτων στην περιοχή της Αττικής) 
 
2002-2004
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο του Paisley της Σκωτίας, (MSc in Real Estate Appraisal)
 
1997-2002
Σχολή διοίκησης και οικονοµίας / Τµήµα διοίκησης επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Πτυχίο µε βαθµό (Λίαν Καλώς)
 
1989-1996
Λεόντειο Λύκειο Πατησίων / Απολυτήριο Λυκείου.  
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - Η/Υ
 
Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά (Lower, Toefl)
Γαλλικά (Certificat / Diplome de langue Francaise)
Ισπανικά (Σπουδές τριών ετών). 
 
Η/Υ:
WORD, EXCEL, ACCESS
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 • «Νοµικά Προβλήµατα Αµοιβών & ∆ιαδικασιών στις Αγοραπωλησίες και Μισθώσεις», «Εξελίξεις στην Εκπαίδευση» και «Μισθώσεις για τους Ολυµπιακούς του 2004» Ιούλιος 2002, Σύλλογος Μεσιτών, Money Show 2002.
 • «Εκτίµηση Ακινήτων – Τρόποι Χρηµατοδότησης & Αξιοποίησης – Φορολογία –ΦΠΑ – Συµβάσεις Ακινήτων» Οκτώβριος 2002, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «ΑΚΙΝΗΤΑ» ∆εκέµβριος 2002, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «Αποτελεσµατικές ∆ιαπραγµατεύσεις Ακινήτων» Φεβρουάριος 2003, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «Χρηµατοδότηση – Αξιοποίηση & Εκτίµηση Ακινήτων» Μάιος 2003, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «Επιτυχηµένες ∆ιαπραγµατεύσεις στις Αγοραπωλησίες – Εκµισθώσεις & Μισθώσεις Ακινήτων» Μάιος 2004, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «Εκτίµηση Ξενοδοχειακών Μονάδων», Ιούνιος 2005, Ε.Λ.Ι.Ε.
 • «∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα», Οκτώβριος 2005, Ε.Λ.Ι.Ε.
 • «Μέθοδοι Εκτίµησης Πολεοδοµικά Θέµατα», Φεβρουάριος 2006, Ε.Λ.Ι.Ε.
 • “Method of Valuation” Appraisal Institute, Chicago, Μάρτιος 2006. 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΕΣ) 
 • «Μελέτη Αξιοποίησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων στο Κέντρο της Αθήνας»
 • «Το ΕΥΡΩ και η ένταξη του στην Ελληνική Οικονοµία»
 • «Τα νέα πληροφοριακά συστήµατα πληροφόρησης ( ERP)»
 • «Η χρήση και λειτουργία των εµπορικών πακέτων στις επιχειρήσεις»
 
 

Επαγγελματική Εμπειρία  

 
01/2011-Σήµερα: Εξωτερικός Συνεργάτης της Atticabank Properties Υπεύθυνος Τοµέα εκτιµήσεων 
 
04/2009-01/2011: Εξωτερικός Συνεργάτης της Atticabank Properties σε θέµατα έλεγχου µελετών εκτιµήσεων
 
05/2008-Σήµερα: Εξωτερικός Συνεργάτης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε θέµατα εκτιµήσεων. 
 
12/2008-2009: Σήµερα Εξωτερικός Συνεργάτης του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) για την εκτίµηση ακινήτων της Ε.Α.Ε.Α.Π της Ε.Τ.Ε
 
06/2003-03/2007: King Hellas International Property Consultants Valuation Department. 
 
06/2002-06/2003: Οικονοµικός Αναλυτής (βασικά στο τµήµα των ακινήτων) στην εταιρία «ALPHA MI S. A. Commercial information & consulting services, DUN & BRADSTREET affiliate» 
 
10/2001-04/2002: Πραγµατοποίηση εξάµηνης πρακτικής άσκησης στην εταιρία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΒΟΥ Α.Ε.»
 
09/1997–09/2002: Οργάνωση και διεκπεραίωση των εξετάσεων στο φροντιστήριο ΩΘΗΣΗ. 
 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Τακτικό Μέλος του ΕΛ.Ι.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιµητικής) 
 • Τακτικό µέλος του Σ.ΕΚ.Ε.(Σύλλογος ΕΚτιµητών Ελλάδος) 
 • Εκπόνηση Μελετών Εκτιµήσεως Ακινήτων (Οικόπεδα, Αγροτεµάχια, Καταστήµατα, ∆ιατηρητέα, Οικίες, Βιοµηχανοστάσια) για Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (Τράπεζα
 • Κύπρου, Τράπεζα Εγνατία, Κύπρου Leasing, Marfin Bank, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος περί τις 200 τραπεζικές εκτιµήσεις / έτος) 
 • Για την Περίοδο 2006 -2007 Εκλεκτής Εκτιµητής Τραπεζικών Εκτιµήσεων στην εταιρία King Hellas.  
 • Εκπόνηση Μελετών Εκτιµήσεως Ακινήτων των εταιριών: ΟΜΙΛΟΣ ∆ΕΛΤΑ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ, ALFA BETON Α.Ε., ΘΡΑΚΗ Α.Ε., ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, PROFILE Α.Ε., CYCLON Α.Ε., MEDIA STORM A.E., ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΑΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βάση τα εκτιµητικά πρότυπα της TEGOVA και του Royal Institution of Chartered Surveyors. 
 • Μελέτη ανάπτυξης των αστικών περιοχών των ∆υτικών Προαστίων της Αττικής, που βρίσκονται κοντά στην Αττική Οδό. 
 • Μελέτη Αξιοποίησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων στο Κέντρο της Αθήνας.
 • ∆ιαµεσολάβηση σε Αγοροπωλησίες και Μισθώσεις Ακινήτων
 • ∆ιαµεσολάβηση στην Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση αυτών 15 Ακινήτων της Εµπορικής Τράπεζας σε επενδυτή (Φεβρουάριος 2010) 
 
Blog: PropertyNewsgr.wordpress.com, PossitiveNewsgr.wordpress.com
 
 

Διδακτική Εμπειρία

 
01/2010: Εισηγητής σε κύκλο σεµιναρίων Μελέτες Εκτιµήσεων Ακινήτων στην Εταιρία Remax Pioneer
 
10/2009: Εισηγητής στην Οµιλία Μελέτες Εκτιµήσεων Ακινήτων σε περιόδους Οικονοµικής Κρίσης
 
04/2009: Εισηγητής Σεµιναρίων Εκτιµητικών Μεθόδων Οικονοµικών στην Εταιρία Forum
 
02/2009: Εισηγητής Σεµιναρίων Εκτιµητικών Μεθόδων Οικονοµικών στην Εταιρία Οικονοµοτεχνική
 
Ιανουάριος 2007: Εισηγητής στο «Money Show» µε θέµα εκτίµηση Ακινήτων σε σχέση µε την µεσιτεία
 
10/2007-06/2009: Καθηγητής και Υπεύθυνος Προγράµµατος ΄Β & ‘Γ Κύκλου Μαθηµάτων εκτιµητικής του Appraisal Institute σε συνεργασία του Universal College µε τον Μεσιτικό Σύλλογο Αττικής
 
09/2006-06/2007: Καθηγητής και Υπεύθυνος Προγράµµατος Ά Κύκλου Μαθηµάτων εκτιµητικής του Appraisal Institute σε συνεργασία του Universal College µε τον Μεσιτικό Σύλλογο Αττικής.  
 
 

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιηµένος Εξεταστής του Appraisal Institute στην Ελλάδα (Certified Examiner of the Appraisal Institute).  

© 2024 Digital Ideas