Αστεριάδης Βασίλης

Αστεριάδης Βασίλης

Τηλέφωνο: 210 8062271, 6946444004

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Τομείς εξειδίκευσης: Εκτιμήσεις Ακινήτων-Επενδύσεις σε Ακίνητα

 

Σπουδές

 

2008-Σήµερα
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, στο Πανεπιστήµιο West University of Skotland (ex Paisley) της Σκωτίας. (στο στάδιο της Έρευνας - Συγκεκριµενοποίησης του θέµατος, µε κατεύθυνση την στατιστική ανάλυση (δείκτης τιµών) ακινήτων στην περιοχή της Αττικής) 
 
2002-2004
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο του Paisley της Σκωτίας, (MSc in Real Estate Appraisal)
 
1997-2002
Σχολή διοίκησης και οικονοµίας / Τµήµα διοίκησης επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Πτυχίο µε βαθµό (Λίαν Καλώς)
 
1989-1996
Λεόντειο Λύκειο Πατησίων / Απολυτήριο Λυκείου.  
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - Η/Υ
 
Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά (Lower, Toefl)
Γαλλικά (Certificat / Diplome de langue Francaise)
Ισπανικά (Σπουδές τριών ετών). 
 
Η/Υ:
WORD, EXCEL, ACCESS
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 • «Νοµικά Προβλήµατα Αµοιβών & ∆ιαδικασιών στις Αγοραπωλησίες και Μισθώσεις», «Εξελίξεις στην Εκπαίδευση» και «Μισθώσεις για τους Ολυµπιακούς του 2004» Ιούλιος 2002, Σύλλογος Μεσιτών, Money Show 2002.
 • «Εκτίµηση Ακινήτων – Τρόποι Χρηµατοδότησης & Αξιοποίησης – Φορολογία –ΦΠΑ – Συµβάσεις Ακινήτων» Οκτώβριος 2002, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «ΑΚΙΝΗΤΑ» ∆εκέµβριος 2002, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «Αποτελεσµατικές ∆ιαπραγµατεύσεις Ακινήτων» Φεβρουάριος 2003, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «Χρηµατοδότηση – Αξιοποίηση & Εκτίµηση Ακινήτων» Μάιος 2003, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «Επιτυχηµένες ∆ιαπραγµατεύσεις στις Αγοραπωλησίες – Εκµισθώσεις & Μισθώσεις Ακινήτων» Μάιος 2004, Οικονοµοτεχνική Α.Ε.
 • «Εκτίµηση Ξενοδοχειακών Μονάδων», Ιούνιος 2005, Ε.Λ.Ι.Ε.
 • «∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα», Οκτώβριος 2005, Ε.Λ.Ι.Ε.
 • «Μέθοδοι Εκτίµησης Πολεοδοµικά Θέµατα», Φεβρουάριος 2006, Ε.Λ.Ι.Ε.
 • “Method of Valuation” Appraisal Institute, Chicago, Μάρτιος 2006. 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΕΣ) 
 • «Μελέτη Αξιοποίησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων στο Κέντρο της Αθήνας»
 • «Το ΕΥΡΩ και η ένταξη του στην Ελληνική Οικονοµία»
 • «Τα νέα πληροφοριακά συστήµατα πληροφόρησης ( ERP)»
 • «Η χρήση και λειτουργία των εµπορικών πακέτων στις επιχειρήσεις»
 
 

Επαγγελματική Εμπειρία  

 
01/2011-Σήµερα: Εξωτερικός Συνεργάτης της Atticabank Properties Υπεύθυνος Τοµέα εκτιµήσεων 
 
04/2009-01/2011: Εξωτερικός Συνεργάτης της Atticabank Properties σε θέµατα έλεγχου µελετών εκτιµήσεων
 
05/2008-Σήµερα: Εξωτερικός Συνεργάτης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε θέµατα εκτιµήσεων. 
 
12/2008-2009: Σήµερα Εξωτερικός Συνεργάτης του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) για την εκτίµηση ακινήτων της Ε.Α.Ε.Α.Π της Ε.Τ.Ε
 
06/2003-03/2007: King Hellas International Property Consultants Valuation Department. 
 
06/2002-06/2003: Οικονοµικός Αναλυτής (βασικά στο τµήµα των ακινήτων) στην εταιρία «ALPHA MI S. A. Commercial information & consulting services, DUN & BRADSTREET affiliate» 
 
10/2001-04/2002: Πραγµατοποίηση εξάµηνης πρακτικής άσκησης στην εταιρία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΒΟΥ Α.Ε.»
 
09/1997–09/2002: Οργάνωση και διεκπεραίωση των εξετάσεων στο φροντιστήριο ΩΘΗΣΗ. 
 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Τακτικό Μέλος του ΕΛ.Ι.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιµητικής) 
 • Τακτικό µέλος του Σ.ΕΚ.Ε.(Σύλλογος ΕΚτιµητών Ελλάδος) 
 • Εκπόνηση Μελετών Εκτιµήσεως Ακινήτων (Οικόπεδα, Αγροτεµάχια, Καταστήµατα, ∆ιατηρητέα, Οικίες, Βιοµηχανοστάσια) για Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (Τράπεζα
 • Κύπρου, Τράπεζα Εγνατία, Κύπρου Leasing, Marfin Bank, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος περί τις 200 τραπεζικές εκτιµήσεις / έτος) 
 • Για την Περίοδο 2006 -2007 Εκλεκτής Εκτιµητής Τραπεζικών Εκτιµήσεων στην εταιρία King Hellas.  
 • Εκπόνηση Μελετών Εκτιµήσεως Ακινήτων των εταιριών: ΟΜΙΛΟΣ ∆ΕΛΤΑ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ, ALFA BETON Α.Ε., ΘΡΑΚΗ Α.Ε., ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, PROFILE Α.Ε., CYCLON Α.Ε., MEDIA STORM A.E., ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΑΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βάση τα εκτιµητικά πρότυπα της TEGOVA και του Royal Institution of Chartered Surveyors. 
 • Μελέτη ανάπτυξης των αστικών περιοχών των ∆υτικών Προαστίων της Αττικής, που βρίσκονται κοντά στην Αττική Οδό. 
 • Μελέτη Αξιοποίησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων στο Κέντρο της Αθήνας.
 • ∆ιαµεσολάβηση σε Αγοροπωλησίες και Μισθώσεις Ακινήτων
 • ∆ιαµεσολάβηση στην Πώληση και ταυτόχρονη µίσθωση αυτών 15 Ακινήτων της Εµπορικής Τράπεζας σε επενδυτή (Φεβρουάριος 2010) 
 
Blog: PropertyNewsgr.wordpress.com, PossitiveNewsgr.wordpress.com
 
 

Διδακτική Εμπειρία

 
01/2010: Εισηγητής σε κύκλο σεµιναρίων Μελέτες Εκτιµήσεων Ακινήτων στην Εταιρία Remax Pioneer
 
10/2009: Εισηγητής στην Οµιλία Μελέτες Εκτιµήσεων Ακινήτων σε περιόδους Οικονοµικής Κρίσης
 
04/2009: Εισηγητής Σεµιναρίων Εκτιµητικών Μεθόδων Οικονοµικών στην Εταιρία Forum
 
02/2009: Εισηγητής Σεµιναρίων Εκτιµητικών Μεθόδων Οικονοµικών στην Εταιρία Οικονοµοτεχνική
 
Ιανουάριος 2007: Εισηγητής στο «Money Show» µε θέµα εκτίµηση Ακινήτων σε σχέση µε την µεσιτεία
 
10/2007-06/2009: Καθηγητής και Υπεύθυνος Προγράµµατος ΄Β & ‘Γ Κύκλου Μαθηµάτων εκτιµητικής του Appraisal Institute σε συνεργασία του Universal College µε τον Μεσιτικό Σύλλογο Αττικής
 
09/2006-06/2007: Καθηγητής και Υπεύθυνος Προγράµµατος Ά Κύκλου Μαθηµάτων εκτιµητικής του Appraisal Institute σε συνεργασία του Universal College µε τον Μεσιτικό Σύλλογο Αττικής.  
 
 

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιηµένος Εξεταστής του Appraisal Institute στην Ελλάδα (Certified Examiner of the Appraisal Institute).  

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas