Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης καθηγητών στην προετοιμασία μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου για τις πανελλήνιες εξετάσεις (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Έκθεση)

IES EkpaideusiEnilikon

Πρόγραμμα με στοιχεία ρεαλιστικά, πρακτικά, άμεσα εφαρμόσιμα και μακριά από...θεωρίες.

Η διδασκαλία τμημάτων Β΄ και Γ΄ Λυκείου δεν είναι μία εύκολη υπόθεση για νέους καθηγητές.

Πρόκειται ουσιαστικά για την τελική ευθεία πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις και αυτό ακριβώς είναι το σημείο το οποίο κάνει πολλούς καθηγητές διστακτικούς στην ανάληψη της ευθύνης. Πώς όμως το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης και εμπειρίας μπορεί να μικρύνει δραματικά? Πώς μπορεί ο καθηγητής άμεσα να αισθανθεί υπεύθυνα έτοιμος? Η απάντηση φυσικά είναι μία. Εξειδικευμένη κατάρτιση σχεδιασμένη με τρόπο ώστε οι γνώσει και οι δεξιότητες να αποκτηθούν άμεσα και με τρόπο εποικοδομητικό.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου εξειδίκευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα γνώσης και εμπειρίας στο αντικείμενό τους και θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης με αναλυτική αναφορά στις ενότητες που παρακολούθησαν, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικότατο στοιχείο του βιογραφικού τους.

Ο κύκλος εξειδίκευσης απευθύνεται σε καθηγητές (μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς και φιλολόγους), οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν άμεσα θεωρητική γνώση αλλά κυρίως πρακτικές δεξιότητες σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και διδασκαλία μαθημάτων σε μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Η άμεση μεταφορά γνώσης και εμπειρίας καθώς και η πρακτική κατάκτηση αυτών, επιτυγχάνονται μέσα από συνδυασμό θεωρητικής, βιωματικής, πρακτικής εκπαίδευσης αλλά και υποστήριξης ακόμα και μετά το τέλος της εξειδίκευσης.

Μεθοδολογία-Εκπαιδευτικά μέσα

• Ασκήσεις του 1’ για εφαρμογή της θεματολογίας
• Case studies (ανάλυση περιπτώσεων)
• Ασκήσεις προσομοίωσης/role play one to one
• Οπτικοακουστικό υλικό - video
• Σημειώσεις

Διάρθρωση

Ο κύκλος εξειδίκευσης αποτελείται από 2 ενότητες - τη θεωρητική ενότητα, την πρακτική ενότητα. Περιλαμβάνει επεξηγήσεις ύλης, παραδόσεις, αναλύσεις περιπτώσεων, προσομοιώσεις (role play), διαγνωστικά ερωτηματολόγια και παραδείγματα.

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία, τον τρόπο και τις μεθόδους που θα πρέπει να ακολουθούν και θα λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη μορφή κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, ασκησιολόγια, λύσεις κτλ.

Περιεχόμενα Ενοτήτων

Θεωρητική Ενότητα κοινή για όλες τις ειδικότητες (7 ώρες)

Εισαγωγή στο πρόγραμμα – Βασικές γνώσεις (3 ώρες)

• Στόχοι προγράμματος
• Ιστορική αναδρομή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιστορική εξέλιξη των εξετάσεων και του φροντιστηριακού κλάδου στην Ελλάδα. Τα φροντιστηριακά μαθήματα ως παγκόσμιο φαινόμενο
• Εναλλακτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (ιδιαίτερα, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια), προσέγγιση, Διάρθρωση φροντιστηριακής αγοράς (όμιλοι, ανεξάρτητα φροντιστήρια, μελετητήρια), Τάσεις της αγοράς και Προοπτικές, Τυπικό οργανόγραμμα φροντιστηρίων, Αμοιβές – Φορολογικό σύστημα – επίδομα ΟΑΕΔ.
• Ο ιδανικός καθηγητής – Οδηγός επιβίωσης, παράμετροι εργασίας, πολυδιάστατη προσέγγιση, συγκρουσιακοί συνδυασμοί, Τι ζητούν τα φροντιστήρια από τους καθηγητές.
• Η αναγκαιότητα της δια βίου κατάρτισης.
• Η διαδικασία εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικές κατηγορίες εισαχθέντων.

Διδασκαλία και μαθησιακές δυσκολίες (2 ώρες)

Τύποι μαθησιακών δυσκολιών, Αναγνώριση, Χειρισμός μέσα στο τμήμα, Παραπομπές, Στρατηγική Διαφοροποιημένης διδασκαλίας, Ατομικό πρόγραμμα διδασκαλίας, Άτυπα τεστ μαθησιακής αξιολόγησης, η ψυχολογία του μαθητή, Case Studies (μελέτες περιπτώσεων).

Η Αναζήτηση εργασίας (2 ώρες)

Do’s and Dont΄s στην αναζήτηση εργασίας – Βασικοί άξονες, CV (συχνά λάθη, δομή, αποστολή), Smart Tips, Cover letter (δομή και χαρακτηριστικά), interviews (Προετοιμασία, η ώρα της συνέντευξης, dress code, η γλώσσα του σώματος), Πώς να κερδίσετε τις εντυπώσεις.

Πρακτική Ενότητα (Η διάρκεια διαφέρει σε κάθε ειδικότητα βλ. πίνακα στη συνέχεια)

Συναντήσεις Βιωματικής Διδασκαλίας

Ενότητα Πρώτη
Αναλυτική παρουσίαση της διδακτέας ύλης, Προαπαιτούμενος γνώσεις κ σύνδεση αυτών με την παρούσα ύλη, Διαχωρισμός ύλης (Απαραίτητα κ λιγότερο απαραίτητα σημεία ύλης ως ζητούμενα στις εξετάσεις), Προγραμματισμός- χρονοδιάγραμμα ύλης, Έλεγχος χρονοδιαγράμματος, Διαχείριση καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση χρονικής υπερκάλυψης χρονοδιαγράμματος, Μαθήματα διπλής στόχευσης. Τι είναι, που στοχεύουν. Μεθοδολογία, Ποιοτικός έλεγχος κάλυψης ύλης μέσω τεστ, Διαβαθμισμένο Ασκησιολόγιο ύλης, Αρχικό τεστ αξιολόγησης μαθητών, Παλαιότερα θέματα Πανελληνίων εξετάσεων.

Ενότητα δεύτερη
Κύριος σκοπός της διαδικασίας είναι η μεταφορά εμπειρίας στη διδασκαλία. Ο εισηγητής αναλύει σε βάθος ένα προς ένα τα κεφάλαια της διδακτέας ύλης, καθώς και τον ιδανικότερο τρόπο παρουσίασής τους σε μαθητές. Η διαδικασία συνεχίζεται με την επίλυση μίας προς μία τις διαβαθμισμένες ασκήσεις του ασκησιολογίου που έχει παραδοθεί. Η ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων στη διαδικασία ενθαρρύνεται και εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Πίνακας ωρών εκπαίδευσης και κόστος ανά ειδικότητα

 

Μάθημα

Θεωρητική Ενότητα

( ώρες )

Βιωματική Διδασκαλία

( ώρες )

 

Σύνολο Ωρών

 

Κόστος

 

Μαθηματικά Β΄ Λυκείου

 

7

30

37

310

Μαθηματικά Γ ΄ Λυκείου

 

7

40

47

390

Φυσική Β΄ Λυκείου

 

7

20

27

230

Φυσική Γ ΄ Λυκείου

 

7

30

37

310

Αρχαία Β΄- Γ΄ Λυκείου

 

7

20

27

230

Χημεία Γ΄ Λυκείου

 

7

26

33

280

Έκθεση Β΄- Γ΄ Λυκείου

 

7

20

27

230

 

Τρόποι παρακολούθησης
Διά Ζώσης και μέσω live streaming

Εισηγητές 
Όλοι οι εισηγητές είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους, με πολλά έτη εμπειρίας.
Για αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Τόπος διεξαγωγής: Βεΐκου 39, Γαλάτσι, 11146, Αθήνα

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 09-03-2019 10:00
Λήξη 09-04-2019 14:00
Χωρητικότητα 10
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Εκπαιδευτικός Οργανισμός I.E.S
Τόπος διεξαγωγής Innovative Educational Service
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas