Αγγλική Νομική Ορολογία και Κεντρικές Έννοιες Αγγλικού Δικαίου

HAUΣτη διάρκεια του 30ωρου προγράμματος εξηγούνται βασικές έννοιες του αγγλικού δικαίου και εξηγούνται οι όροι που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρουσιάζονται υποδείγματα και γίνονται αναφορές σε κείμενα και περιπτώσεις που λειτουργούν ωςπαραδείγματα για καλύτερη κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής όσων διδάσκονται.

Topics
• Διάκριση common law – equity law – case law
• Αγγλικό Δικαστικό Σύστημα (αστικά και ποινικά δικαστήρια διαφόρων βαθμών) και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης (δικηγόροι, επιμελητές κλπ)
• Δικόγραφα στην αστική και ποινική διαδικασία
• Εναλλακτικές μορφές επίλυσης (κυρίως διαιτησία και διαμεσολάβηση και εξωδικαστικός συμβιβασμός)
• Ιδιαιτερότητες νομικής φρασεολογίας και σύνταξης (legalese)
• Αγγλική νομική αλληλογραφία – τυπική δομή επιστολών
• Δίκαιο συμβάσεων Α (στοιχεία για την σύναψη συμβάσεων και τρόποι λύσης/κατάργησης αυτών)
• Δίκαιο συμβάσεων Β (τυπικό περιεχόμενο συμβάσεων – υποδείγματα τυπικών άρθρων)
• Δίκαιο αδικοπραξίας (tort)
• Μισθώσεις ακινήτων
• Πνευματική Ιδιοκτησία (εκχώρηση εμπορικών σημάτων, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας)
• Εταιρικό Δίκαιο Α (είδη επιχειρηματικών μορφών)
• Εταιρικό Δίκαιο Β (καταστατικά/συστατικές πράξεις, πρακτικά, διάλυση, μέτοχοι, μετοχές, πτώχευση)
• Συμβάσεις εργασίας
• Χρηματοδότηση και δανειακή σύμβαση (παρουσίαση βασικού περιεχομένου)
• Διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών/προϊόντων (βασική σύμβαση, τρόποι πληρωμής, incoterms)

Σε ποιους απευθύνεται: δικηγόρους, φοιτητές νομικής, ιδιαιτέρως εκείνους που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία ή την Αμερική, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με νομικά ζητήματα

Εισηγητής: Στάμος Θελούδης

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-09-2022 18:00
Λήξη 14-10-2022 21:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Εισηγητής Στάμος Θελούδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas