ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015-Σεμινάρια στις ΠιστοποιήσειςΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001και ISO 19011.

Απευθύνεται σε:
Στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στο σεμινάριο αναλύονται:
• οι βασικές αρχές της επιθεώρησης,
• τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους,
• ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία, οι τεχνικές της επιθεώρησης,
• οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου (παράγραφοι 4-10), αλλά και ο τρόπος διενέργειας μιας Επιθεώρησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες της διαχείρισης ποιότητας, τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση στα Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015, τις βασικές αρχές και τεχνικές που διέπουν την επιθεώρηση ΣΔΠ, τον ρόλο και τις υπευθυνότητες ενός Επιθεωρητή, αλλά και το πως διενεργείται σε όλες τις φάσεις της μια εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΠ (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, κλείσιμο).

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 15-09-2022 09:00
Λήξη 16-09-2022 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas