ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ EN ISO 14064-1:2018

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ EN ISO 14064-1:2018-Σεμινάρια στην Ενέργεια - Περιβάλλον - ΚαλλιέργειεςΣτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14064-1:2018. Αέρια θερμοκηπίου — Μέρος 1: Προδιαγραφές με οδηγίες, αναφορικά με οργανισμούς, για την ποσοτικοποίηση και την υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές και τις αφαιρέσεις αερίων θερμοκηπίου. 

Λόγω της κλιμακούμενης κλιματικής αλλαγής η απαίτηση για την αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος βαίνει συνεχώς πιο απαιτητή. Ήδη η αξία πολλών project σε παγκόσμιο επίπεδο μετρούνται με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ το Green Deal ήδη επιβάλει απαραίτητη την αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος για πλήθος οργανισμών (επιχειρήσεις, δήμοι, νησιά κλπ). Ειδικότερα ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος που βρίσκεται σε ισχύ από το Μάιο του 2022 σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα υιοθετεί το στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 (Green Deal) με ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών κατά 55% το 2030 (Fit for 55) και κατά 80% το 2040, θεωρώντας έτος βάσης το 1990. Ο νέος Κλιματικός νόμος φέρνει νέες υποχρεώσεις για τους οργανισμούς σχετικά με την μείωση των αερίων ρύπων καθώς και Επαλήθευση βάση του ISO 14064-1.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και απευθύνεται σε:

  • Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και της βιομηχανίας που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Αποτίμησης του Ανθρακικού Αποτυπώματος και που πρόκειται να ασχοληθούν με την ενέργεια στην επιχείρηση τους,
  • Διευθυντές/Υπεύθυνους και Μέλη Επιτροπών Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
  • Στελέχη ΟΤΑ που καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου κλιματικού νόμου (2022)
  • Υπεύθυνους Συστημάτων Αποτίμησης του Ανθρακικού Αποτυπώματος
  • Επιστημονικό προσωπικό: Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που ασχολούνται με τον καταρτισμό εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Συμβούλους Διαχείρισης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
  • Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
  • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Αποτίμησης του Ανθρακικού Αποτυπώματος

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές προτύπου EN ISO 14064-1:2018, θα μπορούν να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν Συστήματα Διαχείρισης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου και τέλος θα αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 28-02-2023 09:00
Λήξη 01-03-2023 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas